MAGYAR LOVAGKÖNYV - A FEUDALIZMUS KÉZIKÖNYVE- Hit, Isten, Haza, Becsület!

Titkos-társaságok, lovagrendek, szerzetesrendek. A felszentelt király lovag is. Koronázás, lovagavatás. Keresztes-hadjáratok, lovagrendek. A keresztény egyház és a Római Szent Birodalom létrejötte. Magyar uralkodók, fejedelmek, pápák/Lehoczky József/

lovagkonyv_cimlap.jpg

 

 A MAGYARORSZÁGI FEUDÁLIS TÁRSADALOM FEJLŐDÉSÉNEK SZERKEZETI VÁZLATA 1848-IG:

    A szabad emberekből álló nomád törzsi, nemzetségi, nagycsaládi szerkezetű társadalom miként alakulhatott át nemesi és szolgarendű osztályokból álló feudális társadalommá?

    1.§  Már a Krisztus előtti időszámítás korában kialakult őseinknél a vagyoni differenciálódás és az osztályokra tagozódás. A hadifogoly rabszolgák, szolgák felett álló szabadok ekkor már nem szigorúan vett nemzetségi fomában éltek. Az előkelő, vagyonnal és hatalommal bíró törzs- és nemzetségfők hadiszolgálatába álltak a kisebb vagyonú és így kisebb katonai erővel bíró harcosok, hogy a nagyobb erejű úr, katonai szolgálataik fejében, biztonságot és védelmet adjon hadainak ereje által családjuknak. Az így létrejött új törzsi és nemzetségi forma már nem szigorúan leszármazási alapon szerveződött, hanem már hűbéri jellegű, familiárisi alapon.

    2.§  A törzsszövetségek sem szigorúan leszármazási alapon szerveződtek, úgy, mint régen, mikor az egyik törzsből kiváló, elszaporodott nagy létszámú nemzetségből jött létre egy új törzs, hanem már az 1.§-ban leírtak szerint, ekkor már a törzsfők alá szerveződött familiárisi közösség alkotja a törzset, együtt az ősi nemzetségfők családjaival és nemzetségeivel. - Törzsszövetség és vérszerződés kötésére idegen törzseknek van szükségük, hogy közös vezér alatt harcolhassanak, hódíthassanak, vagy védekezhessenek. A törzsszövetség kötése vérszerződéssel a skythák óta élt a sztyeppén.

     3.§  Az előzőekben mondott okokból a körülmények már adottak voltak Szent István király államában a későbbi feudális tásadalomszerkezet létrejöttéhez.

    4.§  Létrejön a vármegye-szerkezet. A várispán alá rendelt vitézek adják a vár katonai védelmét, ők ezért földet kapnak a királytól. Ők a "Szent Király szabadjai", vagyis a vár "nemes jobbágyai", később közéjük emelkednek a "szállásadó várjobbágyok". A vármegye ellátását az egyre inkább szakosodó közrendű "szabad civitas" tagjai biztosítják munkájukkal, ők a "várnép". A szegény szabadok az "inek". A szegények: "pauperek" alatt állnak a "servusok": szolgák, rabszolgák.

    5.§   Ezzel párhuzamosan a király fegyveres vitézei, a megyéktől független, katonai szolgálattal csak a királynak tartozó országos nemesek, a "serviens regis" lesznek. A királyi udvar gazdasági és élelmezési ellátását az udvarnokföldek lakói, az egyre inkább szakosodó udvarnokok lárják el.

   6.§   Az előkelő "comesek", valamint fiaik és utódaik a "királyi familiához" tartoznak, ők a "familiárisok", szabadon mozoghatnak a királyi udvarban. Ők a "jobbagio regis" , vagyis a "királyi jobbágyok".

    7.§   Az ispánok és a közülük kikerülő országos főtisztségviselők és a nemzetségi régi előkelők az "optimates" vagyis "jobbágyurak".

    8.§   A XIII. századtól az optimates hivatalai egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert, ezekből az emberekből lesz az "ország báróinak" nevezett rend. / Ez a rend nem örökletes! Mivel a hivatal sem örökletes! Ezen hivatalok és méltóságok öröklését majd az Aranybulla is tiltja!/

    9.§   Az Aranybulla mozgalom megalapítja az egy és oszthatatlan nemesi társadalom létrejöttének feltételeit, mely végleges formájában 1351 után jön létre, de ez kinyúlik a XV. század elejéig. Létrejön az "     Úri Rend" és a "Szegénynemesi Rend".

    10.§   1526 után létrejön az örökös főrend. Az ország három részre szakad. A királyi Magyarországon megnő a vármegyék jelentősége. A ritkán tartott országgyűlések helyett a megyegyűlések veszik át az egyre erősebb önkörmányzati irányítást! Ez a társadalomszerkezet fennmarad 1848-ig.

   Hogy a feudalizmus gondolkodását igazán megérthessük, a magyar feudális társadalmat össze kell hasonlítanunk a nyugati feudalizmussal! Ezért visszatekintünk államalapításunk korához, és az azt megelőző nyugati világi és egyházi társadalomhoz; a királyság és lovagság fogalmához, az egyházi királykoronázásokhoz, majd a szerzetesrendekhez és az egyházi lovagrendekhez! - Az összefüggések megértéséhez meg kell ismernünk a római társadalom szerkezetét is, továbbá a korai kereszténység korát is! - A továbbiakban erről olvashatunk!

 

Lehoczky József: Magyar lovagkönyv, a feudalizmus kézikönyve -

Kiadója: Novum Publishing GMBH A-7311 Neckenmarkt Rathausgasse 73.

 Kiadó: Novum

Már nem a Novum Kiadónál van a szerzői és a forgalmazási jog!

Megrendelés:  

A könyvet jelenleg a kiadás PDF formátumában veheti meg, 500 Ft-os áron!

Megrendelés:  - gyogyito.ero@gmail.com   email címre írott igényléssel.

 

Ezután Önnek kiküldjük a számlát az Ön által megadott email címre. Ön a könyv árát átutalja nekünk. Ezután elküldjük önnek a PDF formátumú könyvet.- A könyv terjedelme: 555.oldal - 

 

 Ez az átutalás nemcsak banki, de postai csekk-átutalással is megoldható! - Ezután Kb. egy hét múlva küldjük Önnek a könyvet!   

    Új szempontok szerinti történelem-szemlélet! Egyháztörténeti és jogtörténeti OK és OKOZAT közti összefüggések!   

    Könyvtárából nem maradhat ki! A bal kéz felöli menüpontok tartalmazzák vázlatosan a könyvben tárgyalt fejezetek témáit! Tekintse meg a menüpontokat! Ne késsen el megrendelni a könyvet!

 lovagk.e.konyv.jpg

gyogyito.ero@gmail.com

        A Magyar lovagkönyvhöz kapcsolódó részek füzetei CD-n megrendelhetők közvetlenül a szerzőtől:

          1. füzet tartalma CD-n: 

A magyar történelem részletes időrendje, magyarázó és kiegészítő megjegyzésekkel 108 A/4-es méretű oldalon + 35 oldal ajándékként a Magyar lovagkönyvben közölt rövid heraldikához kapcsolódó kiegészítések, úgymint a magyar címerről, az erdélyi címerről szóló közlések és képek, valamint az ikonosztáziához kapcsolódó rövid sumerológia... Kedvezményes ára, mely tartalmazza a postázási költséget is: 1990 Ft, utánvéttel, az ár a kézbesítőnél fizetendő!

         

          2. füzet tartalma CD-n:

A magyar vármegyék és egyházmegyék alakulása leírással és térképekkel Szent István király idejétől... - Szent István király idejében még 45 vármegyéje volt az országnak, 10 püspökséggel./ Ebből először csak Esztergom volt érsekség, de még azon időszakban Kalocsa is érseki rangra emeltetett!/- A következő századra már 72 vármegyéje volt az országnak. - Majd a XIII. században módosultak a vármegyék, megszüntek némelyek, egymásba olvadtak, újak keletkeztek, de a 72 szám megmaradt. - Majd a XIV. századtól a XVI. századig fennálló vármegye lista jön térképekkel. Horvátország rövid története, valamint példaként két nemesi vármegye, Liptó és Túróc megyék alakulásának rövid története, családai, azok címerei... A török idő, a Betlen, Bocskay, Thököly, Rákóczi szabadságharcok idejének térképei, majd III. Károly király és Mária Terézia ideje stb. A határszéli katonai kormányzóságok stb. - Az I. Világháború előtti Magyarország részletes térképe, lapokra bontva. Itt a Magyar Királyság alá tartozó 72 vármegyéből 8 vármegye már a horvát-szlavóniai külön kormányzati közigazgatás alá tartozik, a szűken vett Magyarország közigazgatási egysége alá 63 vármegye tartozik, + 64-dikként Fiume a magyar közigazgatás alá tartozó terület... - Majd az egyházmegyék alakulása Szent István király idejétől a XXI. századig... 98 A/4-es méretű oldal CD-n + 35 oldal ajándékként a Magyar Lovagkönyvben közölt rövid heraldikához kapcsolódó kiegészítő részletek, mint a magyar címerről, az erdélyi címerről szóló közlések és a heraldikai ikonosztáziához kapcsolódó rövid sumerológia... - A CD ára, mely a postázási költséget is tartalmazza, utánvéttel: 1990 Ft. - A kézbesítőnél fizetendő!

    Megrendelhető, az 1-es, vagy 2-es számú CD megjelöléssel akövetkező email címen:

        gyogyito.ero@gmail.com    

lovagk._vasarlasi_teszt.jpg 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 14
Tegnapi: 11
Heti: 63
Havi: 307
Össz.: 48 470

Látogatottság növelés
Oldal: 3. A magyarországi feudális társadalom fejlődésének szerkezeti vázlata 1848-ig
MAGYAR LOVAGKÖNYV - A FEUDALIZMUS KÉZIKÖNYVE- Hit, Isten, Haza, Becsület! - © 2008 - 2019 - novella-vers.hupont.hu

Ingyen honlap és ingyen honlap között óriási különbségek vannak, íme a második: ingyen honlap

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »