MAGYAR LOVAGKÖNYV - A FEUDALIZMUS KÉZIKÖNYVE- Hit, Isten, Haza, Becsület!

Titkos-társaságok, lovagrendek, szerzetesrendek. A felszentelt király lovag is. Koronázás, lovagavatás. Keresztes-hadjáratok, lovagrendek. A keresztény egyház és a Római Szent Birodalom létrejötte. Magyar uralkodók, fejedelmek, pápák/Lehoczky József/

Ismerkedjünk meg a keresztény királykoronázás lényegével! A koronának, mint hatalmi szimbólumnak az eredete. Tekintsünk vissza a kora-középkori koronázásokra Európában és Magyarországon!

lovagk.e.konyv.jpg

gyogyito.ero@gmail.com

        Nemes Magyarországon nem volt hűbériség, „egy és oszthatatlan nemesség” volt, melynek csak egy tényleges ura volt, a korona, melyet a király a nemesség akaratából viselt. Bár az Árpádok korában a későbbi nemesi rendnek még hierarchiája van, mely familiáris szerkezetében a XVII. századig lényegében fennmarad. Az Árpád-korban még csak az országos nemesek igazi, szabad nemesek, a vármegyei kisnemesség, a későbbi „szegénynemesi rend” ősei, a várjobbágyok és a nemes várjobbágyok ekkor még vármegyei függésben élnek, a comes alá rendelve, de a király „hűbéreseként”, partikuláris nemesekként. Minthogy valójában a magyar társadalomszerkezet eltér a nyugati feudális szerkezettől, ezért a későbbiekben majd a nyugati címek és rangok átvétele, csak díszes máz lesz. Hogy összehasonlíthassuk Magyarországot Nyugat-Európával, ezért összefoglalását adjuk a korai Árpád-kor magyar hierarchiájának is és a nyugati feudális társadalomszerkezetnek is; visszanyúlva a római alapokhoz, hiszen Nyugat-Európa két legfontosabb országa, mely a feudalizmust igazán képviseli, Franciaország és a Német Nemzeti Római Szent Birodalom is a régi Nyugati Római Szent Birodalom folytatása, „renováció imperii.

     Áttekintjük a főrend kialakulását és fejlődését Szent István király idejétől a XVI századig, mikorra örökletessé válnak a főúri címek. A báróknak, vagyis az országos főhivatalok viselőinek a feladata a XIII. századtól a hadszervezés, ország-kormányzás, részvétel a királyi tanácsban A XVI . századtól az örökletes bárói cím nem azonos az előbbi hivatali ranggal, csakúgy, mint  a grófi rang sem azonos már a főispáni ranggal, mint a korábbi időkben.

     Mindkét cím, örökletes rangként, 1526 után jelenik meg véglegesen Magyarországon. Bár a Horvát-Dalmát tartományban ez már régen szokásban volt, mert a vármegyék, zsupániák a magyar jogtól eltérően magánbirtokok voltak. A szűkebb értelemben vett Magyarországon is volt már példa fél évszázaddal korábban a Hunyadiak és a Zápolyák besztercei, illetve szepesi szászok fölötti grófsága, valamint a Szentgyörgyi - Bazini grófok, továbbá Fraknó várának német határon lévő grófságának esetében.

       Magyarországon a hercegi cím, Szent István király korától a XX. századig, mindvégig, csak a királyi család tagjait illette meg. Erre esetenként, mint kormányzó, csak néhány „hivatalbéli herceg” volt a kivétel, és az idegen hercegi családok azon tagjai, akik Magyarországon is birtokos nemesek lettek és a magyar nagyságosok között szerepeltek. Az alig tucatnyi hercegi család is mely a legutóbbi időkben magyar hercegi családként szerepel a köztudatban, sőt a történészek szemében is, valójában egyik sem magyar herceg. Az 1806 előtti hercegi címadományozások Római Szent Birodalmi Hercegségről szólnak, az 1806 utániak pedig, Ausztriai Birodalmi Hercegségről. Így I. Mátyás idejében Újlaky Lőrinc is Római Szent Birodalmi Herceg, majd később II. Rákóczi Ferenc is a Római Szent Birodalom Hercege, csakúgy, mint Bethlen Gábor fejedelem, vagy az Esterházyak, míg a Pálffyak 1806 után már Ausztriai Birodalmi Hercegek, a Festetichek és Lónyay Elemér is Birodalmi Hercegek. A mindenkori esztergomi érsek is a Római Szent Birodalom Hercege.

      Az örökletes főnemesi rangok nem mondanak ellent az Aranybulla XVI. pontjának, mely tiltja a királyi földek, királyi vármegyék és örökletes királyi tisztségek adományozását? Mi a hitbizomány? A Római Szent Birodalmi Grófi cím megjelenése Erdélyben, az örökös főispánság Magyarországon. A XVI. századtól ténylegesen az alispán irányítja a vármegyét, a vármegyei „főurak”. Az „úri rend” és „szegény-nemesi rend.”    

A nyugat-európai feudális láncolatban az egyház is szerepet kapott. Tekintsük át az egyházi hierarchiát is a kezdeti állapottól! Egy kis egyháztörténet következik. A pápa, mint Isten földi helytartója, a római császár, mint az Egyház védelmezője. A Cluny reform. A keresztes-hadjáratok kora. A keresztesek átvonulása Magyarországon. Az egyházi lovagrendek modern utódai: Vöröskereszt, Vörös-félhold, Vörös-oroszlán, Máltai Szeretetszolgálat. A férfi és női szerzetesrendek és kongregációk. A Sárkányos Társaság és az európai Szabadkőművesség, végül egy kis heraldika. 

lovagkonyv_cimlap.jpg

Lehoczky József: Magyar lovagkönyv, a feudalizmus kézikönyve -

Kiadója: Novum Publishing GMBH A-7311 Neckenmarkt Rathausgasse 73.

Tel:  +43 2610 431 111 60

Fax: +43 2610 431 11 26

Internet: www.novumpocket.com

               kiado@novumpocket.com

Austria - Germany - Hungary -Spain - Switzerland

 Kiadó: Novum

Már nem a Novum Kiadónál van a szerzői és a forgalmazási jog!

Megrendelés:  

A könyvet jelenleg a kiadás PDF formátumában veheti meg, 500 Ft-os áron!

Megrendelés:  - gyogyito.ero@gmail.com   email címre írott igényléssel.

 

Ezután Önnek kiküldjük a számlát az Ön által megadott email címre. Ön a könyv árát átutalja nekünk. Ezután elküldjük önnek a PDF formátumú könyvet.- A könyv terjedelme: 555.oldal - 

  

    Új szempontok szerinti történelem-szemlélet! Egyháztörténeti és jogtörténeti OK és OKOZAT közti összefüggések!   

    Könyvtárából nem maradhat ki! A bal kéz felöli menüpontok tartalmazzák vázlatosan a könyvben tárgyalt fejezetek témáit! Tekintse meg a menüpontokat! Ne késsen el megrendelni a könyvet!

lovagk._vasarlasi_teszt.jpg

gyogyito.ero@gmail.com

 lovagkonyv_cimlap.jpg

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 17
Tegnapi: 11
Heti: 66
Havi: 310
Össz.: 48 473

Látogatottság növelés
Oldal: 17. A bárói rend alakulása a XIII. századtól
MAGYAR LOVAGKÖNYV - A FEUDALIZMUS KÉZIKÖNYVE- Hit, Isten, Haza, Becsület! - © 2008 - 2019 - novella-vers.hupont.hu

Ingyen honlap és ingyen honlap között óriási különbségek vannak, íme a második: ingyen honlap

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »